Regulamin

Sklep internetowy ravi.com.pl, działający pod adresem www.ravi.com.pl, prowadzony jest przez: ESSE Sp z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Krokusowej 3 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieście, XX Wydział KRS nr KRS 0000094624, nr NIP 729-24-10-606, nr Regon 472270567
Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.ravi.com.pl.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.dobreksiazki.pl. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.

3. W trakcie składania zamówienia Klient dokonuje wyboru: zamawianych towarów. Towar wysyłamy a pośrednictwem Poczty Polskiej – płatność przy odbiorze.

4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.

5. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) oraz przy braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałym fakcie drogą mailową bądź telefonicznie.

6. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon bądź faktura.

7. Złożenie zamówienia jest wiążące dla obu stron zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

8. Wszystkie zamówienia realizowane są przy współpracy z sklepem internetowym www.dobreksiazki.pl.
Ceny towarów

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Koszty dostawy zostaną uwzględnione zgodnie z wybraną przez Klienta formą przesyłki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
Czas realizacji zamówienia

1. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Klienta.

2. Poczta Polska – przesyłka biznesowa – przewidywany czas dostawy: 2 dni robocze.
Formy płatności

1. Wszystkie zamówienia realizujemy tylko w jednej formie Płatności: przy odbiorze gotówką (za pobraniem).

 


Reklamacje

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku jeśli towar jest niezgodny z zamówieniem, jest uszkodzony lub zawierają wady fabryczne.

3. W przypadku reklamacji Klient powinien odesłać artykuł/y na adres sklepu: ESSE Sp z o.o.. ul. Krokusowa 3 92-101 Łódź

4. Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć dowód zakupu wraz z powodem składanej reklamacji.

5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inny, dostępny w Sklepie towar do wyboru.

6. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub telefonicznie.

7. Zwrot kwoty nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji i rezygnacji z wymiany towaru na wolny od wad przez Klienta przelewem lub przekazem pocztowym na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub adres.
Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Konieczne jest dołączenie do zwracanych produktów oświadczenia o zwrocie produktu lub przesłanie go drogą mailową na adres bok@dobreksiazki.pl. Oświadczenie powinno zawierać dane Klienta wraz z numerem zamówienie lub numerem faktury.

2. Zwracany towar należy dokonać na adres: ESSE Sp z o.o. ul. Krokusowa 3, 92-101 Łódź

3. Zwracane towary muszą być kompletne i nie mogą zawierać śladów użytkowania. Płyty CD oraz płyty DVD z nagraniami audialnymi i wizualnymi muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko).

4. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy na adres Sklepu. 5. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy proporcjonalnie do wartości zwracanego towaru) w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych.

 

Dane osobowe

1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie ESSE Sp. z o.o. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych.

4. Przekazane dane osobowe są przetwarzane przez ESSE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Krokusowej 3.

5. Powierzone nam dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą: w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówień jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez ESSE Sp. z o.o.
Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a ESSE Sp. z o.o. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką paragonu/faktury VAT.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Ustawy o prawie konsumenta z 30 maja 2014 roku.

3. Wszelkie skargi i problemy można zgłaszać w Biurze Obsługi Klienta na adres: bok@dobreksiazki.pl, telefonicznie, drogą pocztową oraz osobiście w siedzibie firmy.

4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny. Klient może też skorzystać z internetowej platformy systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, działającej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18-04-2017.